ยี่สิบ นักเขียนที่ดีย่อมเขียนได้ทุกเรื่อง คุณเคยสงสัยเหมือนผมไหม ทำไมต้องยี่สิบทำไมไม่สองสิบเหมือนเลขอื่นเขาและทำไมไม่ยี่ร้อยยี่พันในขณะที่ทางอีสานเรียกยี่สิบว่าซาว เรื่องตัวเลขนี่ปวดหัว มีเรื่องตลกจริงเรื่องหนึ่งหลายปีแล้ว ครั้งหนึ่งเมื่อผู้ว่าโตเกียวมาเปิดอาคารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในโตเกียวได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าภาษาฝรั่งเศสนั้นตัวเลขก็ยังนับไม่ได้นับภาษาอะไรจะมาเป็นภาษานานาชาติ จำไม่ได้จุดจบผู้ว่าโตเกียวเป็นอย่างไรซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็น ผมเองไม่เคยเรียนฝรั่งเศสแต่ด้วยความอยากรู้ลองศึกษาดู
ในที่สุดก็พบว่าคนฝรั่งเศสโบราณก็นับเลขเหมือนภาษาอื่นเป็นปรกติแต่พอตัวเลขเริ่มมากขึ้นชักงง เจ็ดสิบเรียก Soixante-dix [ซัว ซอง ดิช์] หกสิบกับสิบ แปดสิบเรียก Quatre-vingts [ก๊าท เทรอ แวง] ยี่สิบสี่ครั้ง เก้าสิบเรียก Quatre-vingt dix [ก๊าท เทรอ แวง ดิกซ์] ยี่สิบสี่ครั้งกับสิบ ไม่น่าเชื่อภาษาที่ยิ่งใหญ่ภาษาหนึ่งของโลกก็มีรากเง่าไม่ได้วิเศษดีกว่าภาษาอื่นๆ ภาษาไทยน่ารักน่าใช้กว่าเยอะ เจ็ดสิบก็เจ็ดสิบ หรือใครจะเรียก หกสิบบวกสิบ ก็ตามใจ