ภาษาที่ใช้มากที่สุดในอาเซียน
Bahasa Malaysia Bahasa ก็คือ บาฮาซา>บาสา>ภาษา นั่นเอง การวางคุณศัพท์เหมือนภาษาไทยทุกอย่าง เพียงแต่ใน 1 คำของภาษาษาไทย ในบาฮาซามีตัวสะกดมากกว่าจึงต้องพูดให้เร็วขึ้นจนฟังดูรัวคล้ายภาษาอินเดียเพื่อให้ได้หนึ่งประโยค คงรู้จักคำเหล่านี้กันดี บุหงา bu-nga(ดอกไม้) บุหงัน bu-ngan(คู่หมั้น)บุหลัน Bu-lan (เดือน) มาดูคำอื่นที่คล้ายภาษาไทยกันบ้าง อิสตรี (isteri) ภรรยา, เนการา (negara) นัครา>นคร,สะรี (seri) ศรี,มันเตรี (menteri) รัฐมนตรี,เกอจิว(กระจิ๋ว) (kejil) เล็ก ทีนี้ลองผสมคำกันดู ถ้า seri negara Kuala Lumpur ก็คือ? และถ้า isteri kejil ก็คงจะ....อิอิ? ในความหมายจริงๆต้อง isteri rahsia